MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Maatschappelijke ondersteuning

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen uit te kunnen voeren. Dit heeft betrekking op verschillende levensdomeinen. Te denken valt aan verrichtingen om in een inkomen te voorzien, lichamelijk en geestelijk gezond te blijven, huiselijke relaties en een steunend sociaal netwerk te onderhouden.

Zelfredzaamheid is van groot belang voor het welzijn, het persoonlijke functioneren
en het maatschappelijk functioneren. Soms lukt het echter (tijdelijk) niet zonder hulp op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving en een gevoel van  welbevinden
te ervaren.

Ook kan er ondersteuning gegeven worden als overbrugging bij wachtlijsten voor een 
psychische of maatschappelijk probleem, dan wel het begeleiden naar de juiste hulpverlener of behandelaar toe. 
We kunnen samen kijken op welk levensgebied je het anders zou willen en kunnen hier samen ontdekken wat de mogelijkheden kunnen zijn.

HMCare

HMCare_Logo_Fullcolor_V01.png