top of page
sara-kurfess-ELuA9ispQHo-unsplash.jpg

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Psychosociale begeleiding

Oplossingsgerichte psychosociale begeleiding  is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen (waaronder ook het netwerk) van de cliënt. Samen onderzoeken we welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. Deze manier van werken is erop gericht om je in je kracht te zetten en zo bewust regie te laten voeren over je eigen leven.

Het uitgangspunt is, dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van de problemen, om ze te kunnen oplossen. De nadruk van de begeleiding ligt daarom op het vinden van passende oplossingen.
 

We kunnen samen kijken op welk levensgebied je het anders zou willen en ontdekken wat de mogelijkheden kunnen zijn.

Maatschappelijke ondersteuning

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen uit te kunnen voeren. Dit heeft betrekking op verschillende levensdomeinen. Te denken valt aan verrichtingen om in een inkomen te voorzien, lichamelijk en geestelijk gezond te blijven, huiselijke relaties en een steunend sociaal netwerk te onderhouden.

Zelfredzaamheid is van groot belang voor het welzijn, het persoonlijke functioneren en het maatschappelijk functioneren. Soms lukt het echter (tijdelijk) niet zonder hulp op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving en een gevoel van  welbevinden
te ervaren.

Ook kan er ondersteuning gegeven worden als overbrugging bij wachtlijsten voor een 
psychische of maatschappelijk probleem, dan wel het begeleiden naar de juiste hulpverlener of behandelaar toe. We kunnen samen kijken op welk levensgebied je het anders zou willen en kunnen hier samen ontdekken wat de mogelijkheden kunnen zijn.

bottom of page